Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Վերադարձի պայմաններ

Համաձայն ՀՀ սպառողների մասին օրենքի 23 հոդվածի 2-րդ կետի ը) ենթակետի:

Պատշաճ որակի ապրանքը չի կարող վերադարձվել՝

ը) թվային կրիչի վրա չմատակարարվող թվային բովանդակության մատակարարման դեպքում, երբ դրա կատարումն սկսվել է սպառողի անվերապահ նախնական համաձայնությամբ, ըստ որի` սպառողն այդպիսով կորցնում է իր վերադարձման իրավունքը, եթե այլ բան նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով: